Hafriyat


Büyükşehirlerin en büyük çevre sorunlarının biri de hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü sorunudur. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar doğrultusunda; sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak amacıyla hafriyat toprağı, moloz, depolama alanlarını belirlemek, bunların taşımasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak, hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir Belediyelerinin görevidir.


     Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 14/07/2014 tarihli 259 sayılı kararla tüm dolgu ve hafriyat alanlarının işletmesini 5216 sayılı Kanun’un 26.maddesi uyarınca 10 yıl süre ile şirketimize vermiştir.


     Şirketimiz ise bünyesinde Hafriyat İşleri Birimini kurarak yapılanması tamamlanmıştır; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İlçe Belediyeler ve hafriyatın tüm paydaşları ile koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgenin en hızlı gelişen şehirlerinden biri olan Mersin’de yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin bir sonucu olarak her ay binlerce ton hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıkları çıkmaktadır. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite ediyor, inşaat ve yıkıntı atıklarını işleyerek hem ekonomik fayda elde ediyoruz hem de çevreyi güzelleştiriyoruz. Mersinin 13 ilçesinde hafriyat depolama sahasında hizmet vermekteyiz.Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS