Kalite Politikamız

Sosyal sorumluluk bilinci ve insana değer veren, katılımcı yönetim anlayışı ile güler yüzlü, şeffaf, adil hizmetler sunarak vatandaş odaklı bir yönetim anlayışını kurum kültürü haline getirmek, hizmet ve faaliyetlerimizi yönetim sistemlerine ve yasal şartlara uygun olarak sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi ile etkililiğini artırarak Mersin’de yaşam kalitesini yükseltmek Kalite Politikamız olarak benimsenmiştir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, özlük işlemlerinin takibi, ücret yönetimi, eğitim planlaması, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi işlemlerin Şirketin misyon ve vizyonuna uygun İnsan Kaynakları politikasının ana hedefleridir. Bu hedefler;

Şirketin amaç ve stratejik hedefleri doğrultusunda göreve uygun adayı işe almak,
Optimum seviyede personel istihdam etmek,
Şirkette çalışan tüm personele adil ve eşit imkânlar sağlamak suretiyle işyerinde ve işle ilgili maddi ve manevi haklarını korumak,
Sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmasını sağlamak suretiyle verimi artırıcı ve Şirkette çalışmayı özendirici önlemler almak,
Personelin kendisini ilgilendiren konularda zamanında haberdar edilmesi, personelin görüş ve eleştirilerinin yönetime kolaylıkla iletilmesini sağlamak amacıyla Şirket içindeki haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek,
Personeli başarılı olmaya teşvik etmek, başarılı olan personeli ödüllendirmek,
Personelin kurum kültürünü benimsemesini sağlamak,
Personelin görevinin gerektirdiği sorumluluk, iş disiplini, tutum ve davranışları tanımlamak, düzenlemek ve geliştirmek,
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını ve çevre bilinci ile ilgili duyarlılığın oluşmasını sağlamak.