Mertelkom Uzaktan Okumalı Su Sayaçları

Su sayaçları, su tüketimini ölçen ve izleyen cihazlardır. LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) teknolojisi kullanılarak bu sayaçlar, uzun mesafelerde düşük enerji tüketimi ile veri iletimi sağlar. Bu teknoloji sayesinde su sayaçlarının uzaktan izlenmesi ve yönetimi mümkün hale gelir. LoRaWAN ile bilgi yayan akıllı su sayaçları, modern su yönetim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Uzaktan Okumalı Su Sayaçlarının Özellikleri ve Çalışma Prensibi:

1. Veri Toplama:
● Uzaktan Okumalı su sayaçları, su tüketimini sürekli olarak ölçer ve toplar.
● Sayaçlar, belirli aralıklarla su tüketim verilerini kaydeder.

2. Veri İletimi:
● Toplanan veriler, LoRaWAN teknolojisi kullanılarak belirli bir frekansta gateway cihazlarına iletilir.
● LoRaWAN'ın uzun menzil kapasitesi sayesinde, veri iletimi şehir genelinde veya geniş kırsal alanlarda bile kesintisiz sağlanır.

3. Gateway ve Ağ Sunucusu:
● Gatewayler, su sayaçlarından gelen verileri alır ve LoRaWAN ağ sunucusuna iletir.
● Ağ sunucusu, verileri işleyerek merkezi veri tabanına aktarır.

4. Veri Analizi ve Görselleştirme:
● Merkezi veri tabanında toplanan veriler, analiz edilmek üzere işlenir.
● Kullanıcı arayüzleri aracılığıyla su tüketim verileri görselleştirilir, raporlanır ve analiz edilir.

39.000 adet sayaç okunmaktadır.