MERTELKOM HEDEFLERİMİZ

• Yasal ve uluslararası gerekliliklere, mevzuat, kanun, yönetmelik ve şartlara %100 uyum sağlamak,


• Müşteri memnuniyeti oranının %85’in üzerinde gerçekleştirmek,


• Yıl içerisinde çalışanlarımıza min. 22 saat /adam eğitim gerçekleştirmek,


• Çalışan memnuniyetini %85’in üzerinde tutmak,


• Planlanan eğitimlere uyumu min %90 da tutmak,


• Periyodik makine bakım uygulamalarını max 1 hafta sapma ile gerçekleştirmek,


• Girdi malzemelerde kalite, çevre ve bilgi güvenliği şartlarına uyumu en az %85 de tutmak,


• Satın alınan malzemelerde kalite, çevre, bilgi güvenliği ve müşteri şartlarına uyumu en az %90 da tutmak,


• Yıl içerisinde tedarikçiklerden kaynaklanan uygunsuzlukları max %5 düzeyinde tutmak,


• Web sayfasının güncelliğinin %95 oranında olmasını sağlamak,


• Yıl içerisinde meydana gelen hizmet uygunsuzluklarını max. %5 de tutmak,


• Yönetim sistemi yaklaşımına uygun olarak çalışmalarda bulunmak, çalışan bilincini arttırmak ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile yönetim sistemlerinin %100 uygulanmasını sağlamak.