Hafriyat Atıkları Yönetimi

Büyükşehirlerin en büyük sorunlarından biri olan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının kontrolsüz olarak dökülmesi ve bunun sonucunda oluşacak görüntü ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden hazırlanan, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı ''Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'' kapsamında Hafriyat birimini kurarak çevreye ve halkına verdiği önemi göstermiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda Mersin’de yürütülen kentsel dönüşüm ile beraber büyüyen inşaat sektöründeki faaliyetlerin bir sonucu olarak yılda ortalama 40.000 kamyon hafriyat atığı oluşmaktadır.

Hafriyat toprağını kullanarak, maden vasfını yitirmiş ocakların tahrip ettiği ormanlık alanlar doldurulduktan sonra rehabilite edilmektedir. .Bu alanlar doğal topografyaya uygun şekilde hafriyat toprağı ile doldurulduktan sonra ağaçlandırma çalışmaları ile doğal yaşama geri kazandırılmaktadır.

İlke ve Değerlerimiz

• Dürüstlük, Tarafsızlık, Şeffaflık
• Yenilikçilik
• Sürdürülebilirlik
• Toplumsal Sorumluluk
• Topluma ve Çevreye Saygı
Hafriyat Döküm Sahalarımız
Sıra No Sahanın Adı Depolama Kapasitesi(m³) Sahanın Alanı(m²)
1 SİLİFKE İLÇESİ TAŞUCU MAHALLESİ 8043-8045-8047 PARSELDE BULUNAN REHABİLİTASYON AMAÇLI DEPOLAMA/DOLGU ALANI 112.801,00 33.031,00
2 ÇAMLIYAYLA İLÇESİ SARIKAVAK MAHALLESİ TAŞLIK MEVKİİ(158 PARSEL) 109.000,00 26.625,00
3 KARAHACILI MAHALLESİ DÖKÜM SAHASI 381.845,20 29.731,80
4 YENİŞEHİR İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİ DÖKÜM SAHASI 104.398,00
5 FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 224 ADA 55 PARSEL 142.580,47 43.257,21
6 FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 224 ADA 52-86 PARSELLER 144.380,29
7 AKDENİZ NACARLI 1. ORG.SAN.BÖL 174 ADA 6 PARSEL 15.600 10.584
8 TOROSLAR ARPAÇSAKARLAR 12868 ADA 1 PARSEL 7.500 4.029,03

Döküm Sahalarımız

Sahanın Adı Orman Bölge Müdürlüğü Onay Tarihi Depolama Kapasitesi (m³) Sahanın Alanı (m²)
KARAHACILI MAHALLESİ DÖKÜM SAHASI 04.07.2022 381.845,20 29.731,80
Sahanın Adı Orman Bölge Müdürlüğü Onay Tarihi Depolama Kapasitesi (m³) Sahanın Alanı (m²)
YENİŞEHİR İLÇESİ EMİRLER MAHALLESİ DÖKÜM SAHASI 14.04.2022 104.398,00
Sahanın Adı REKREASYON ALANI Depolama Kapasitesi (m³) Sahanın Alanı (m²)
TARSUS İLÇESİ FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ 52-55-86 PARSEL DÖKÜM SAHASI 144.380,29
Sahanın Adı REKREASYON ALANI Depolama Kapasitesi (m³) Sahanın Alanı (m²)
SİLİFKE İLÇESİ TAŞUCU MAHALLESİ 8043-8045-8047 PARSEL DÖKÜM SAHASI 2016-006 04/05/2016 112.801,00
Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Ücret Tarifesi
a-Mersin Büyükşehir Belediyesi İMAR A.Ş Tarafından Yürütülecek İş ve İşlemler
1-Dolgu sahasına bertaraf için gelen Küçük Araçlar(Kamyonet,Traktör vb.) ücreti (Araç Başına) 88.99
2- Belediyemiz Bünyesinde Faaliyet Gösteren Birimlerden Kantarı Bulunmayan Depolama Sahasına Getirilen Atıklardan Alınan Depolama Ücreti(araç Başına) 250.18
3- Belediyemiz Bünyesinde Faaliyet Gösteren Birimler Haricinde Resmi Kuurum ve kuruluşlardan Kantarı Bulunmayan Depolama Sahasına Getirilen Atıklardan Alınan Depolama Ücreti(araç Başına) 250.18
4- Depolama Sahasına Gelen 15 m3 ve altındaki araçlar 481.13
5- Depolama Sahasına Gelen 15 m3 ve üstündeki araçlar 601.42
6- Hafriyat Toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanması ücreti(ton başına kantarla çalışan işletmeler için) 25.72
7-Geri kullanım (Hafriyat Kazısından Çıkan Malzemelerinin Geri Kullanım Ücreti) 25.72